imatge de capçalera

Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a Aixa-Llaüt, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura
 per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, projectes... i introduïm l'alemany com a segona llengua estrangera.

Anglès: oratòria i interpretació

Anglès: oratòria i interpretació


Potser el primer indicador d'èxit és poder comunicar-se oralment en contextos acadèmics, laborals i culturals al voltant del món. És per això que en la Institució Mallorca apostem per treballar l'oratòria i interpretació en anglès.

Durant el curs, els alumnes de Primària i ESO preparen diferents festivals i espectacles en anglès (musicals, Festivals de Cine...), que després representen davant les famílies i la resta d'estudiants. A través d'aquestes activitats interdisciplinàries, els alumnes  tenen l'oportunitat de gaudir de la interpretació i la música en anglès, treballant especialment l'entonació, pronunciació i fluïdesa a l'hora de parlar l'idioma.

CLIL: assignatures en anglès

CLIL: assignatures en anglès

Continuant amb la dinàmica d'ensenyament de la llengua estrangera que s'inicia en l'etapa d'Infantil, a Primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de l'assignatura d'anglès tenen un paper principal. El projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen:

  • Des dels primers anys d'escolarització, a Infantil, els menuts cursen entre 5 i 6 hores setmanals d'anglès.
  • A Primària s'ofereix l'assignatura de Science en anglès, que juntament amb les hores de llengua estrangera i els projectes sumen un total d'10 hores setmanals.
  • A Secundària s'ofereixen assignatures i projectes en anglès. Juntament amb les hores de llengua estrangera, en què l'aula es desdobla en dos grups, i les de preparació específica d'exàmens oficials de Cambridge i Oxford, sumen també prop de 7 hores setmanals.


Auxiliars de conversa nadius

Auxiliars de conversa nadius

Els auxiliars de conversa són personal de suport educatiu nadiu que ve de l'estranger cada any per reforçar l'aprenentatge de l'anglès. Fan desdoblaments a les assignatures d'anglès, reforços per a preparar els examens oficials i reunions de conversa en petit grups d'alumnes per tal de millorar l'expressió en aquest idioma.

Cada anny, disposam de 3 auxiliars de conversa, un per a cada etapa educativa, des d'Infantil fins a Batxillerat.

Projecte d'anglès a Infantil

Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits. Així, els alumnes d'entre 0 i 5 anys aprenen de forma lúdica en un entorn condicionat que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.

Amb aquest mètode, al llarg de tot el dia, l'anglès continua adquirint importància: en el menjador, a la classe, al pati...

La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des d'Aixa-Llaüt, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

Altres llengües estrangeres: Alemany

Altres llengües estrangeres: Alemany

Conscients de la importància de conèixer una segona llengua estrangera, a Aixa-Llaüt comptam amb una assignatura d'Introducció a l'Alemany. S'imparteix a Secundària com a optativa i els alumnes es poden presentar als exàmens oficials del Goethe Institut.

Cerquem suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge.


L'anglès des de ben petits

L'anglès des de ben petits

A Aixa-Llaüt som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses mitjançant les quals els més petits de l'escola, posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Totes aquestes activitats es reforcen amb les RUTINES DE CLASSE:

  • Corner Routine: cada dia les professores donen la benvinguda als alumnes.
  • The Topic's Bag: canten i juguen amb objectes relacionats als coneixements treballats.
  • Multimèdia Feature: escolten contes en anglès en la pissarra digital.
  • Practising and Producing: repeteixen i interioritzen el vocabulari.

Així l'aprenentatge de l'anglès en l'etapa d'Infantil es desenvolupa en tres fases: PRESENTAR-PRACTICAR-PRODUIR

Centre Examinador d'Oxford

Centre Examinador d'Oxford


Institució Mallorca ha rebut l'acreditació de la Universitat d'Oxford com centre examinador oficial de les proves Oxford Test Of English, que inclou una avaluació de cadascuna de les quatre àrees d'aprenentatge de l'anglès: reading, listening, writing and speaking.

Des del Departament de Llengües estrangeres del col·legi, s'anima i prepara a l'alumnat per participar en aquestes proves Oficials de reconeixement del nivell d'anglès i obtenir el certificat que té validesa a nivell internacional. Així, es promou i facilita que els alumnes acabin els seus estudis escolars havent obtingut un títol Oficial d'Inglés. 

El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

 El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

Inspirar i involucrar, aquestes són les màximes pedagògiques del departament d'anglès de la Institució Mallorca. Suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d'una immersió lingüística total.

Durant els 10 anys de vida de la nostra escola, ens hem reinventat contínuament per optimitzar l'aprenentatge de l'anglès. El secret de l'èxit, demostrat tant en les proves IAQSE, Selectivitat i exàmens oficials de Cambridge i Oxford, es concreta en fer servir  l'anglès en comptes de només estudiar-ho. Per aprendre a parlar amb comoditat aquest idioma requerit —cada vegada més—en moltes carreres de les universitats europees, hem d'anar més enllà del seguiment d'un llibre de text en diferents assignatures. Els alumnes han de trobar-se en situacions on hagin de parlar l'idioma de forma natural.

Resultats

Resultats

Mostra d'aquest excel·lent nivell de preparació són els resultats obtinguts al llarg d'aquests anys, tant acadèmicament com en proves oficials externes al col·legi.

En les proves de Avaluació de Diagnòstic realitzades anualment per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats dels Illes Balears han aconseguit sempre uns resultats molt positius, superant notablement la nota mitjana dels centres de Balears.

En les proves de Selectivitat també mantenim una nota mitjana que ens situa per sobre de la resta de centres de les Balears. En els exàmens oficials de Cambridge i Oxford, aproximadament el 90% d'alumnes que es presenten cada any aconsegueixen el nivell al que optaven.

Notícies
Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola;
trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a Aixa-Llaüt?

Envia'ns el teu CV