imatge de capçalera

Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a la Institució Mallorca, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura
 per establir aquest idioma com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències... i introduïm l'alemany com a segona llengua estrangera.


CLIL: assignatures en anglès

CLIL: assignatures en anglès

Continuant amb la dinàmica d'ensenyament de la llengua estrangera que s'inicia en l'etapa d'Infantil, a Primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de l'assignatura d'anglès tenen un paper principal. El projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen:

  • Des dels primers anys d'escolarització a Infantil, els petits cursen l'assignatura de Arts & Crafts i Phonics en anglès sumant un total de 8 hores setmanals.
  • A la Primària s'ofereixen les assignatures de Science i Arts & Crafts en anglès, que juntament amb les hores de llengua estrangera, sumen un total d'11 hores setmanals.
  • A Secundària s'ofereixen diverses assignatures en anglès com Biology & Geology i Communication Studies. Juntament amb les hores de llengua estrangera i les de preparació específica d'exàmens oficials de Cambridge i Oxford, sumen també prop de 7 hores setmanals.


Projecte Hooray


Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits segons el mètode "Active Learning". Així, els alumnes d'entre 0 i 5 anys aprenen de forma lúdica en un entorn condicionat que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.

Amb aquest mètode, al llarg de tot el dia, l'anglès continua adquirint importància: en el menjador, a la classe, al pati....

La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des de la Institució Mallorca, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

L'anglès des de ben petits

L'anglès des de ben petits

A la Institució Mallorca som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses mitjançant les quals els més petits de l'escola, posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Totes aquestes activitats es reforcen amb les RUTINES DE CLASSE:

  • Corner Routine: cada dia les professores donen la benvinguda als alumnes.
  • The Topic's Bag: canten i juguen amb objectes relacionats als coneixements treballats.
  • Multimèdia Feature: escolten contes en anglès en la pissarra digital.
  • Practising and Producing: repeteixen i interioritzen el vocabulari.

Així l'aprenentatge de l'anglès en l'etapa d'Infantil es desenvolupa en tres fases: PRESENTAR-PRACTICAR-PRODUIR

El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

 El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

Inspirar i involucrar, aquestes són les màximes pedagògiques del departament d'anglès de la Institució Mallorca. Suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d'una immersió lingüística total.

Durant els 10 anys de vida de la nostra escola, ens hem reinventat contínuament per optimitzar l'aprenentatge de l'anglès. El secret de l'èxit, demostrat tant en les proves IAQSE, Selectivitat i exàmens oficials de Cambridge, es concreta en fer servir  l'anglès en comptes de només estudiar-ho. Per aprendre a parlar amb comoditat aquest idioma requerit —cada vegada més—en moltes carreres de les universitats europees, hem d'anar més enllà del seguiment d'un llibre de text en diferents assignatures. Els alumnes han de trobar-se en situacions on hagin de parlar l'idioma de forma natural.

Altres llengües estrangeres: Alemany

Altres llengües estrangeres: Alemany

Conscients de la importància de conèixer una segona llengua estrangera, des del curs 2018/19 comptam amb una nova assignatura d'Introducció a l'Alemany. Es comença a impartir per una professora nativa a 5º i 6º de Primària amb una hora setmanal i a 1º i 2º d'ESO amb dues hores setmanals.

El castellà, el català i l'anglès conviuen de manera natural dins i fora de les aules i ara ho començam a fer també amb l'alemany. A més, la nostra oferta d'activitats extraescolars compta amb classes de Francès en diferents nivells.

A la Institució Mallorca cerquem suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d'una immersió lingüística total.Resultats

Resultats


Mostra d'aquest excel·lent nivell de preparació són els resultats obtinguts al llarg d'aquests deu anys, tant acadèmicament com en proves oficials externes al col·legi.

En les proves de Avaluació de Diagnòstic realitzades anualment per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats dels Illes Balears han aconseguit sempre uns resultats molt positius, superant notablement la nota mitjana dels centres de Balears.

En les proves de Selectivitat també mantenim una nota mitjana que ens situa per sobre de la resta de centres de les Balears. En els exàmens oficials de Cambridge, aproximadament el 90% d'alumnes que es presenten cada any aconsegueixen aconseguir el nivell al que optaven.

Estància a Oxford

Estància a Oxford


La nostra labor docent i el nostre entusiasme per l'ensenyament ens obliguen a formar-nos amb les últimes tendències i innovacions pedagògiques per oferir als nostres alumnes una educació de qualitat que garanteixi el seu òptim aprenentatge d'i en aquesta llengua estrangera.

En aquesta línia, les alumnes de 6è d'Aixa tenen l'oportunitat de realitzar una immersió d'una setmana a Oxford. Durant la seva estada, les alumnes tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà els costums i forma del país enfortint així la seva comprensió i expressió oral així com l'ús de la gramàtica.

Centre Examinador d'Oxford

Centre Examinador d'Oxford


Institució Mallorca ha rebut l'acreditació de la Universitat d'Oxford com centre examinador oficial de les proves Oxford Test Of English, que inclou una avaluació de cadascuna de les quatre àrees d'aprenentatge de l'anglès: reading, listening, writing and speaking.

Des del Departament de Llengües estrangeres del col·legi, s'anima i prepara a l'alumnat per participar en aquestes proves Oficials de reconeixement del nivell d'anglès i obtenir el certificat que té validesa a nivell internacional. Així, es promou i facilita que els alumnes acabin els seus estudis escolars havent obtingut un títol Oficial d'Inglés. Podeu consultar la informació en aquesta pàgina: OTE Aixa-Llaüt

Anglès: oratòria i interpretació

Anglès: oratòria i interpretació


Potser el primer indicador d'èxit és poder comunicar-se oralment en contextos acadèmics, laborals i culturals al voltant del món. És per això que en la Institució Mallorca apostem per treballar l'oratòria i interpretació en anglès.

Durant el curs, els alumnes de Primària i ESO preparen diferents festivals i espectacles en anglès (musicals, Festivals de Cine...), que després representen davant les famílies i la resta d'estudiants. A través d'aquestes activitats interdisciplinàries, els alumnes  tenen l'oportunitat de gaudir de la interpretació i la música en anglès, treballant especialment l'entonació, pronunciació i fluïdesa a l'hora de parlar l'idioma.

Notícies
Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola;
trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a la Institució Mallorca?

Envia'ns el teu CV