Batxillerat Dual

El Programa per estudiar el Batxiller americà online

Què és el Batxillerat Dual?

El Batxillerat Dual és la possibilitat que oferim als nostres alumnes d'obtenir, a més del Batxillerat espanyol, el títol del Batxillerat dels EUA, gràcies al conveni amb Academica Corporation.

Són molts els valors i els avantatges que el programa "Diploma Batxillerat Dual Internacional" aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

• Immersió lingüística: 100% en anglès -Currículum, professors ...- en un entorn d'estudi i treball.

• Immersió tecnològica: 100% en línia -Plataformes, eines, comunicacions, etc.

• Immersió personal: gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l'alumne a l'estudi i el treball.

REGISTRE ONLINE PER AL CURS 23/24

Més informació a[email protected]

Què implica la participació en el Batxillerat Dual? 

El programa del Batxillerat Dual es realitza 100% en línia. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 assignatures entre 2n ESO i 2n de Batxillerat que, al costat de la convalidació dels seus estudis en el col·legi, els farà aconseguir, a més de la titulació del Batxillerat espanyol, la titulació de la High School dels Estats Units. Aquestes assignatures específiques són:

• English I

• English II

• Life Management

• US History

• Home Economics and US Government

• 1 de lliure elecció


Com es cursa?

El Diploma Dual es pot iniciar en 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO o 1r de Batxillerat. L'avantatge de començar com més aviat millor és que l'alumne només haurà de cursar 1 o 2 assignatures per curs i la càrrega lectiva serà menor durant el Batxillerat. Alhora, quants més anys estigui en el programa, major serà la seva immersió.

4 Year Program - 2nd Year of ESO

2nd Year of ESO: English

3rd Year of ESO: English & Life Management Skills

4th Year of ESO: O.S. History & Elective

1st Year of Batxillerat: O.S. Government+Economics

A 2n d'ESO podran accedir al programa aquells alumnes que, pel seu nivell d'anglès, maduresa i interès, siguin recomanats pel col·legi per a la seva inscripció.

4 Year Program - 3rd Year of ESO

3rd Year of ESO: English & Life Management Skills

4th Year of ESO: English & O.S History

1st Year of Batxillerat: O.S Government+Economics & Elective

2nd Year of Batxillerat: Elective

3 Year Program - 4th Year of ESO

4th Year of ESO: English & Life Management Skills

1st Year of Batxillerat: English & O.S History

2nd Year of Batxillerat: O.S Government+Economics & Elective

2 Year Program - 1st Year of Batxillerat

1st Year of Batxillerat: English, O.S History & Life Management Skills

2nd Year of Batxillerat: English, O.S Government+Economics & Elective

Summer School

Exclusivament aquells alumnes que, en arribar a 2° de Batxillerat, hagin de realitzar dos o tres crèdits, podran avançar durant l'estiu de 1° a 2° de Batxillerat l'assignatura electiva de l'últim curs.

Aquests alumnes hauran d'haver superat totes les assignatures de 1r de Batxillerat en la primera convocatòria i haver obtingut unes qualificacions d'A i/o B a les assignatures nord-americanes cursades fins el moment.

Com treballen els alumnes? 

Treballen amb l'ordinador i connexió a Internet fora de l'horari lectiu, ja sigui a casa o al col·legi, a convenir amb el tutor. 

El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d'esforç d'entre 3 i 5 hores setmanals, depenent de les capacitats dels alumnes i del nombre d'assignatures que cursin.

El programa posa a la disposició dels alumnes totes les plataformes necessàries: 

• De continguts i activitats on consultar i dur a termes les seves tasques.

• De comunicació, per a relacionar-se amb el professor dels EUA i consultar l'evolució del seu treball (notes, hores dedicades, activitats per a realitzar).

La família i el Director de Programa del centre escolar també tenen accés a la plataforma de comunicació.


Amb quins suports compten els alumnes?

L'alumnat de Batxillerat Dual té tot un equip de professionals que els donen suport. Com és habitual a Aixa-Llaüt, el tutor o tutora personals sempre estan a la seva disposició, a més del director de programa del col·legi i el tutor o tutora nord-americà. 

- El tutor/a nord-americà durà a terme: 

1.- Videoconferències individuals, algunes de caràcter obligatori i altres de caràcter voluntari, a petició dels alumnes o dels professors.

2.- Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari.

Aquestes activitats són molt importants per a reforçar coneixements, resoldre dubtes i millorar el nivell de fluïdesa oral (speaking).

- El director del programa de Batxillerat Dual d'Aixa-Llaüt:

1.- Estan a la disposició dels alumnes, en el col·legi o en línia, per a resoldre tot tipus de qüestions tant a ells com a les seves famílies.

2.- Trobades setmanals amb els alumnes en el col·legi per a treballar.

3.- Fan un seguiment del treball dels alumnes.

Els pares reben, en tot moment, les mateixes notificacions que els seus fills. 


Com s'avalua?

S'avalua als alumnes de manera contínua, a través de les tasques proposades a cada mòdul i de la seva participació a les videoconferències individuals i «live sessions».

S'envia un informe del progrés dels alumnes a mig semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s'especifica perquè i còm es podria millorar.

S'envia un informe amb les qualificacions al final de cada semestre.


Còm es qualifica?

• Per a l'obtenció del títol de High School dels EUA, Academica sol·licitarà al centre escolar de l'alumna de l'expedient acadèmic fins a 2n de batxillerat. S'exigirà que hagi superat tots els cursos i el 100% de les assignatures i que hagi cursat dues assignatures d'Anglès en els últims 4 anys.

• Els alumnes han d'aconseguir els 24 crèdits / assignatures requerits per a la graduació i un mínim de 2.0 Grade Point Average, que equival a un 6 de nota mitjana en el nostre sistema educatiu.


Què he de fer per a "apuntar-me" al Batxillerat Dual?

Parlar amb el teu tutor personal per veure si el programa s'adapta a les teves circumstàncies. Triar el pla més adequat.

Omplir el full de preinscripció / carta de condicions econòmiques (Inscripcions obertes fins al 30 de maig).

Fer el registre en línia amb Acadèmica.

Enviar els dos documents (full i resguard d'inscripció que rebreu una vegada l'hàgiu fet en línia amb Acadèmica) al director del programa: [email protected]

Per a qualsevol dubte, consulta o aclariment contactar a través d'aquest correu electrònic i ens posarem en contacte amb vosaltres de manera individual. 


Calendari

De febrer a maig

Inscripcions en línia. 

Julio

Pagament de la matrícula.

Setembre

Formació per al Director del Programa.

Prova d'admissió al centre escolar.

Octubre

Inici del curs


Què és Academica Corporation?

És la principal institució educativa d'escoles concertades als EUA, amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en 10 estats. És líder als EUA en educació virtual. A més de donar servei a les pròpies escoles, és proveïdor de serveis públics en línia. Als EUA, la majoria dels Estats tenen com a obligatori cursar una assignatura, com a mínim, en línia.

El 2001, Academica inicia un programa de convalidacions de títols a diferents estats donant origen al programa del Batxillerat Dual. El 2009 s'inicia el projecte a Espanya, on avui més de 600 escoles en formen part.