Auxiliars de conversa en anglès

English Advanced Program

Tots el cursos d'Aixa-Llaüt tenen un complement en el seu aprenentatge de l'anglès. Des de P3 fins a 2n de Batxiller, un total de 3 auxiliars nadius de conversa amb anglès donen suport a les classes de llengua estrangera. Fan desdoblaments de les aules, fan conversa en petits grups i reforcen l'àmbit oral d'aquesta assignatura. 

En el següent video podeu conèixer un poc a en Sam, l'auxiliar que enguany ha vengut a Llaüt.

AUXILIAR DE CONVERSA