Building Positive Identities, Building Positive Schools

Còm podem ser millor persones ajudant als altres a ser-ho?

Aquest curs, les alumnes de 1r de Batxillerat han participat en un projecte europeu titulat Building Positive Identities en l'assignatura d'anglès. El projecte neix de la pregunta còm podem ser millor persones ajudant els altres a ser-ho? Per dur a terme el nostre projecte, eTwinning ofereix una plataforma als equips educatius (professorat, equips directius, personal de biblioteca, etc.) dels centres escolars dels països europeus participants, per comunicar-se, col·laborar, desenvolupar projectes, compartir o, el que és el mateix: sentir-se i formar part de la comunitat educativa més atractiva d'Europa.

Més necessari encara dins el panorama educatiu actual, eTwinning fomenta i promou les vuit competències claus que estableix la Unió Europea per a un aprenentatge de per vida. Per Aixa aquest projecte és d'especial importància ja que ens ajuda a gestionar millor les nostres emocions, a educar i a aprendre a través de la intel·ligència emocional i la diversitat per així definir millor el nostre autoconcepte, generar empatia pels altres, i reforçar la nostra identitat personal. A través de diferents activitats proposades pels professors de tres centres educatius europeus -Espanya, Croàcia i Armènia-, els nostres estudiants han interactuat i han après no només de bones pràctiques en l'àmbit personal, sinó que han fomentat la seva competència interpersonal i intercultural.

D'altra banda, pel fet que totes les activitats i mitjans de comunicació són en línia, les nostres alumnes dominen la competència digital ja que han après a utilitzar una gran varietat d'aplicacions digitals innovadores i creatives que podran utilitzar en un futur. De fet, una de les nostres alumnes va guanyar el logo del projecte, que competia amb els creats per la resta d'estudiants. ¡Va guanyar per majoria absoluta!

Al principi del projecte cada estudiant va crear el seu avatar personalitzat. A través d'un codi QR tots els estudiants pujaven a un Padlet la seva identitat digital. Més enllà de ser una activitat que no tenia una formació, va ser essencial per, a través de la pràctica reflexiva i humanista, pensar sobre una mateixa, sobre còm ens percebem i còm ens perceben els altres. "Ha estat molt difícil saber veure còm em veieu vosaltres" va comentar una de les nostres alumnes.

Les activitats que han ajudat a aconseguir el nostre objectiu inicial han estat d'allò més diverses: les alumnes s'han posat a la pell de persones que van viure en els camps de concentració nazis i han creat relats ficticis de base històrica per recordar-les i tornar a donar-los vida. Han reflexionat també sobre Sophia, el primer robot amb nacionalitat. Han analitzat les metàfores d'un Petit Príncep, l'obra canvia segons en quin moment de la vida la llegim, han analitzat el màrqueting actual des de la perspectiva de gènere. Han llegit sobre el necessari que és l'autoestima i estimar-se a un mateix per poder així ajudar els altres a treure la seva millor versió. En l'última sessió, l'activitat dels semàfors va ajudar als alumnes a saber distingir entre comportaments benignes, tòxics o "liminals" en relació a les amistats. Les seves opinions, debats, consells i anàlisi de les diferents situacions tant reals (compartides per ells) i fictícies (les pròpies de l'activitat) els van fer no només ser millors companyes, sinó a saber com actuar davant d'una relació tòxica.

L'avaluació de les activitats va en concordança amb l'essència del projecte. Els estudiants s'han autoavaluat i també s'han avaluat en grup. Així, tots han estat partíceps del seu procés d'aprenentatge, han entès l'error com una oportunitat de millora i han agafat les regnes del seu propi procés d'aprenentatge a través de la seva iniciativa per crear activitats i els seus continguts. A més, totes les activitats han incorporat la metacognició per saber com extrapolar el coneixement adquirit a les sessions amb situacions a la vida real. Les activitats i les sessions amb altres estudiants han perfeccionat la seva competència comunicativa en llengua anglesa. L'anglès s'ha convertit en la seva eina principal per créixer no només acadèmicament, sinó també com a persones en un món globalitzat que requereix de l'anglès per a una bona comunicació i, per extensió, una societat sana i equilibrada.