Crea el teu ecosistema

Un projecte innovador dels alumnes de Secundària

Els alumnes de 4t d'ESO han fet un projecte titulat Crea el teu ecosistema. Dins el temari de l'assignatura de Biologia trobem “la dinàmica dels ecosistemes” on han d'aprendre els diferents tipus que hi ha i com funcionen. Hi ha diversos temes que abasten aquest concepte i els han unificat tots per fer aquest projecte innovador.

Cada grup ha triat un ecosistema i, utilitzant qualsevol tipus de material, n'ha creat una representació. Podien agafar idees d'Internet o crear idees pròpies, qualsevol és vàlida, cal fer servir l'enginy!

Han elaborat un diari on apareixen explicades les tasques que es fan a cada sessió, juntament amb els avenços o deterioraments que pateix l'ecosistema. Seguint el diari cal presentar un informe on apareguin els dies, les tasques i, ben explicats, tots els elements que estan implicats a l'ecosistema. A més, cal posar exemples concrets de l'ecosistema real, extrapolant les idees a la realitat.

Per acabar el projecte, cada grup ha creat un estand per exposar l'ecosistema als alumnes de primària al llarg de la setmana del 12 de juny. La idea és que creïn un cartell de benvinguda, una fitxa explicativa i que exposin als més petits com l'han creat, cosa que tenen davant i possibles conseqüències si s'hagués fet d'una altra manera.