Avís legal

Titularitat del web

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, indiquem el següent:

L’empresa titular del domini web www.institucio.org és INSTITUCIÓ FAMILIAR D’EDUCACIÓ, S.A. amb N.I.F. A-08177933 i domicili al Passeig Manuel Girona, 73, baixos, 08034, de Barcelona i del qual també en formen part les societats PROMOCIONES EDUCATIVAS S’EMBAT, S.A.U. amb N.I.F. A- 57358087 i GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS PER A COL·LEGIS, S.A.U. amb N.I.F. B-66645508 .