Didakids

Els pares tenen accés a la plataforma i poden veure el contingut que estudien i les tasques que se'ls assignen

El nostre centre està actuant com partner pedagògic de Didakids per millorar els aspectes didàctics dels seus materials digitals.

Des de fa 5 anys, els alumnes des de 1er d'Educació Primària estan utilitzant els iPads per estudiar determinades assignatures.: Matemàtiques, Llengua Castellana i Inglés, i ho fan combinant aquests dispositius portàtils amb els seus quaderns i altres materials didàctics que aporta el professor.

Amb aquesta iniciativa s'aconsegueix que els alumnes es familiaritzin amb l'entorn digital en que viuen, a més de fomentar un bon ús de les tecnologies. Una de les novetats que trobem amb la integració de les tablets a les aules, és que es modifica el model d'educació, ja que consisteix en una educació basada en l'alumne, ja que s'adapta al ritme de cadascun d'ells.