Projecte música

La música com a eina per al creixement

L'etapa de zero a sis anys és una etapa intrínsecament musical. Els nens neixen amb una predisposició cap a la música, l'entenen i la reben com un element lúdic que els aporta benestar i, alhora, constitueix una base fonamental en el seu desenvolupament físic, mental i emocional.

El Projecte musical de la Institució Mallorca cerca gaudir i aprendre amb la música reforçant el treball cooperatiu entre els nens i les nenes, sense oblidar els valors de l'esforç i la superació que sempre aporta la música.