Aude! valoració dels participants

Han passat cinc anys de l’inici del projecte Aude! La perspectiva del temps, els esdeveniments excepcionals viscuts i l’acceleració dels canvis socioeconòmics d’un món cada vegada més global i tecnològic, ens ajuden a aprofundir en els reptes proposats i abordar-los amb més precisió.

Per tal d’encertar la direcció dels propers cinc anys, hem fet una avaluació del camí recorregut amb famílies, docents, alumnes i experts, i hem compartit les reflexions sobre quines poden ser les claus d’aquesta segona fase del projecte.

Algunes de les entrevistes realitzades amb experts educatius internacionals ens han deixat un impacte especial. És el cas de les converses amb l’Andreas Schleicher, probablement la persona amb més perspectiva de futur sobre l’educació actual; Inger Enkvist, una de les persones que millor ha analitzat la transformació educativa d’aquest primer quart de segle; Neus Sanmartí, que està liderant el canvi de paradigma avaluatiu; James Arthur, expert en educació del caràcter al segle XXI; o César Coll, expert en personalització de l’aprenentatge.

Les idees més rellevants de les enquestes fetes a famílies, professorat i alumnes, juntament amb l’aportació dels expertes, ens han donat inspiració i guia per a aquesta nova etapa d’Aude! Gràcies a tots.

Què n’han dit les famílies?

Què n’han dit les famílies?

Els impacta i aprecien l’educació en valors com el respecte, la responsabilitat, l’amistat, la preocupació pels companys, el compromís i l’esforç, la solidaritat i l’alegria.

Reafirmen la importància de l’acompanyament de l’escola i la formació que els ofereix com a principals educadors dels seus fills.

Prioritzen que els seus fills siguin autònoms i bones persones; aprenguin a pensar, a gestionar les emocions, a treballar en equip, a fer projectes i a expressar-se en públic.

Finalment, proposen donar un pas més en la personalització educativa per aconseguir una atenció millor de cada un dels alumnes en el seu creixement com a persones, professionals i ciutadans.

I els docents?

I els docents?

Avaluen positivament la coherència del projecte i l’esforç que estem fent tots plegats per afavorir la transformació educativa.

Volen treballar en equip amb els seus companys i demanen acompanyament en aquest camí d’actualització pedagògica (noves eines metodològiques) tan important i necessari.

Consideren que el canvi en l’avaluació és imprescindible per potenciar l’aprenentatge dels alumnes. Finalment volen un projecte que garanteixi l’assoliment en cada una de les competències bàsiques i on els continguts clau estiguin ben planificats.

L’opinió dels alumnes és important

L’opinió dels alumnes és important

El que més els agrada és treballar en equip amb els seus companys i l’ajuda personal que reben del professorat per millorar i aprendre a reflexionar.

Volen participar en accions de compromís social per ajudar els altres, especialment als més necessitats. Apunten que els agrada entendre’ls i aprendre d’ells.

Els motiva fer projectes, cooperar i utilitzar la gamificació amb objectius concrets d’aprenentatge. Creuen que cal millorar la competència digital i oral.

La veu dels experts

La veu dels experts

L’educació té un paper vital per al desenvolupament de coneixements, competències, actituds i valors, que permetin a les persones contribuir i gaudir d’un futur inclusiu i sostenible. Per a tots, qualitat educativa és sinònim d’èxit per a tots els alumnes. En aquest sentit la personalització deixa de ser una opció i esdevé un objectiu prioritari.

La globalització i la digitalització han fet el món molt més volàtil, complex, incert i ambigu. Cal ensenyar als alumnes a desenvolupar una brúixola interior fiable que els ajudi a navegar per l’ambigüitat sense perdre l’objectiu. 

Cal aprendre a valorar els diferents punts de vista i a donar sentit al contingut. Els alumnes han d’aprendre a concretar objectius clars, treballar amb altres amb diferents perspectives, trobar oportunitats no conegudes i identificar múltiples solucions a grans problemes.

Els valors i l’educació del caràcter han de tenir una presència central i transversal en tot el currículum, i han d’ajudar l’estudiant a tenir sempre una mirada ètica davant de qualsevol realitat. 

Juntament amb l’educació en valors, el benestar emocional de l’alumne i la cultura de l’esforç potencien el rendiment acadèmic de tots els alumnes. L’escola ha d’optimitzar el temps i fer la millor selecció d’activitats i continguts que afavoreixin aprenentatges rellevants personals, culturals i socials.

La qualitat docent implica la competència investigadora del professorat per millorar, dia rere dia, i arribar a tots els alumnes. El treball en equip dels docents és determinant per treballar amb eficàcia i aconseguir els millors resultats.