"S'hortet d'Infantil"

Els alumnes han après a valorar l'esforç necessari per a l'obtenció del fruit i conèixer les qualitats dels diferents productes vegetals.

Amb el projecte de l'hort escolar se li presenta a l'alumne la possibilitat de conèixer a través de l'experiència tot el procés de creixement de les plantes, així com conèixer les eines i tasques que implica la cura i manteniment de l'hort escolar.

Els nens i nenes d'Infantil han après a valorar l'esforç necessari per a l'obtenció del fruit i conèixer les qualitats dels diferents productes vegetals.

El cultiu en l'hort és una activitat en la qual els nens i no tan nens disfruten. L'hort ens brinda l'oportunitat de treballar les hortalisses, vegetals i fruits, alhora que endinsem als nens i nenes en la importància d'una alimentació variada i saludable, potenciant els valors com la cura, la paciència, el respecte, la col·laboració i el treball cooperatiu.