Desafiam la gravetat

Els alumnes de 2n d'ESO s'inicien en el món de la enginyeria.

Els joves enginyers de 2n d'ESO dissenyen artefactes amb rutines de pensament TBL per a ralentir la caiguda d'un ou en llançar-lo per la finestra. Es tracta del primer contacte amb el món de la física.

Han dissenyat un experiment plantejant una hipòtesi, experimentant, analitzant i traient conclusions de la mesura de diferents variables en deixar caure un ou per la finestra de la classe. Després de l'anàlisi de dades, els investigadors presenten les seves conclusions a la classe de Física i Química. 

Un dels objectius del nostre projecte educatiu és treballar per competències, és a dir, saber fer, en lloc de conèixer només els continguts de manera teòrica. La iniciativa “Dream Schools” és un conjunt d'estratègies pedagògiques que posam a la disposició dels alumnes per aprendre d'una forma pràctica. A més del TBL (Thinking Based Learning), treball cooperatiu i moltes altres estratègies d'aprenentatge, les pràctiques de laboratori són una oportunitat immillorable per viure experiències educatives que ajudin a consolidar el coneixement. 

Estam molt satisfets amb el treball realitzat per aquests alumnes.

Preparats per al canvi
Noticia