Assemblea

És un temps en què tots, alumnes i professores, compartim un espai en el qual la comunicació cobra un valor fonamental com a via de socialització.

L'Assemblea és un espai dins de l'horari escolar on el temps té una altra manera de fluir. És un temps en què tots, alumnes i professores, comparteixen un espai en el qual la comunicació cobra un valor fonamental com a via de socialització.

Pertanyem a una comunitat i aquesta pertinença ens enriqueix, els altres ens fan de mirall: qui sóc, què sento i què puc aportar a l'altre. No estem sols, ens agrada estar amb els altres, per això comencem el dia amb aquesta trobada que és motiu d'alegria i aprenentatge, un temps diferent, compartit i lúdic, altament soci-afectiu i educatiu més que acadèmic.

Presentem un seguit d'activitats que, de manera global, utilitzen diversos llenguatges, -corporal, musical, kinestésic, plàstic, interpersonal, intrapersonal i lingüístic- per vivenciar, a través de cançons, contes, representacions, balls i tècniques de treball cooperatiu, les experiències que ajudaran, principalment, a educar en el coneixement i reconeixement de les emocions, la importància dels valors i els hàbits, i a enfortir la cohesió de grup i els sentiments de pertinença.

Aquestes activitats estan organitzades al voltant de tres grans objectius:

  • Aprenentatge cooperatiu: aprendre a cooperar, cooperar per aprendre. Desenvolupament de la cohesió de grup.
  • Consignes: comprensió, acceptació i interiorització de valors, actituds i hàbits.
  • Habilitats socials: “Troia” és l'eina que ens ensenya a desenvolupar l'empatia i l'autocontrol; a saber donar, demanar i rebre; a saber fer una crítica constructiva, a saber dir que no, a guardar un secret, a aprendre dels propis errors. Ens ensenya sobre nosaltres mateixos i sobre els altres. “Per conquistar l'exterior, primer cal guanyar les batalles del nostre interior”.

Bon dia! tanca un dels grans objectius de l'etapa infantil: ajudar al nen i la nena a relacionar-se amb el món exterior i proporcionar-li les bases per comunicar-se en ell, desenvolupant gradualment una capacitat de participació cada vegada més pública, de la família a l'aula, de l'aula al col·legi.