Què feim a casa?

Els alumnes de 1r de Primària ens mostren les seves gestes casolanes.

Preparats per al canvi
Galeria