L'Àrea Manager d'Acadèmica visita Aixa-Llaüt

Batxillerat Dual.

Mary Pieras, encarregada regional del programa de Diploma Dual, es reuneix amb els alumnes inscrits en aquesta ambiciosa aventura educativa que amplia el portfoli internacional del nostre col·legi.

L'objectiu fonamental de la reunió era rebre feedback de l'alumnat i donar alguna suggerència perquè gaudeixin i treguin el màxim benefici del programa.

Mary ha posat èmfasi en la necessitat d'acudir a les Live Mandatory Sessions. En aquestes sessions, els alumnes interactuen amb altres joves de diferents països amb diferents accents i bagatge cultural.

D'altra banda, ha recalcat la importància de fer ús de les tutories personals amb els professors americans. L'estudiant pot demanar tutories dins de les “office hours” del professor. Es tracta, per tant, d'una altra oportunitat que tenen per interactuar en anglès amb un nadiu, aclarint dubtes sobre les activitats, parlar sobre el seu nivell de motivació o, simplement, comentar-ne el rendiment al programa.

En definitiva, Mary ha animat els alumnes a aprofitar al màxim el programa tot recordant que es tracta d'una oportunitat excepcional per millorar el nivell d'anglès, sempre que es treballi de manera proactiva i no es consideri com una obligació més.

Després de repassar aspectes sobre les qualificacions, la nova plataforma anomenada The Campus i les normes de lliurament de tasques, ha recalcat la importància de llegir bé les instruccions dels treballs i aprofitar les hores de biblioteca que el col·legi posa a la seva disposició.

La nostra Àrea Manager ha formalitzat la invitació als nostres primers graduats a un acte a Madrid el 6 de juliol a Vista Alegre. Com cada any, s'ha organitzat un esdeveniment amb magnificència.

Finalment, ha esmentat que algunes universitats donen més mèrit al títol del Batxillerat Dual que a altres certificats de nivell d'anglès.

L'optimisme, entusiasme i bon humor de Mary els ha donat una bona empenta als alumnes.

Competència global
Noticia