La desaparició del llibre

Aplicam una destresa de pensament de TBL per descobrir un misteri

A 4º de Primària ens agrada molt pensar i hem traballat un cas estrany: la desaparició d'un llibre de la biblioteca. Hem fet servir una destresa de pensament anomenada explicació causal i endevinau... hem trobat la causa!


Preparats per al canvi
Galeria