La Baja Edad Media en un scape room

Una manera innovadora y divertida de aprender Geografía e Historia.

Les alumnes de 2n d'ESO ha culminat el seu projecte sobre la Baixa Edat Mitjana duit a terme a l'assignatura de Geografia i Història mitjançant un Escape room on les dues classes d'alumnes han jugat dos papers diferents: primer ser les "jutges" de les seves companyes preparant així diverses proves sobre el temari amb una puntuació, temps, pistes, trampes i premis i, com a segon paper, passar cadascuna d'aquestes proves per poder anar a la següent.

L'objectiu d'aquest projecte és que aprenguin els coneixements necessaris sobre la Baixa Edat Mitjana d'una forma innovadora i divertida, objectiu que s'ha vist complert gràcies als meravellosos resultats que ha tret cada grup al Escape room.

Competència global
Noticia